Socha je prozatím rozpracována a čeká na konečnou povrchovou úpravu. Výška sochy je 160 cm.