Jiří Ptáček, umělecký řezbář, sochař

Narodil jsem se 19. března roku 1991 ve Francově Lhotě na Valašsku. Již odmalička jsem tvořil nejrůznější věci ze dřeva a zhruba v roce 2004 jsem se začal podrobněji věnovat řezbářskému řemeslu a jeho mnoha formám. Roku 2010 jsem úspěšně odmaturoval na Střední odborné škole v Luhačovicích obor umělecká řezba. Mistrem mi byl zkušený řezbář Zdeněk Matyáš,

který mi dal nesčetně mnoho užitečných rad a postupů o tomto uměleckém odvětví. Při studiu vysoké školy jsem se dva roky věnoval restaurování historického nábytku u rodinné firmy Jakůbkových v Ostravě a poté ještě pracoval v oboru tesařství. V současné době se věnuji pedagogické činnosti na základní škole ve Vsetíně a řezbářství je mým celoživotním koníčkem. Samozřejmě se snažím na sobě neustále pracovat a vycházet vstříc rozmanitým nápadům a přáním jednotlivých lidí.

 

Ze dřeva lze vyrobit ledacos. Jen ne stromy.  — Jan Sobotka

NA ČEM PRACUJI