Tento reliéf je umístěn v kapličce sv. Prokopa ve Valašských Kloboukách.