Basreliéf mysliveckého motivu sv. Diany bohyně lovu a jelena.