Kdo jsem

Jiří Ptáček, umělecký řezbář, sochař

Narodil jsem se 19. března roku 1991 ve Francově Lhotě na Valašsku. Již odmalička jsem tvořil nejrůznější věci ze dřeva a zhruba v roce 2004 jsem se začal podrobněji věnovat řezbářskému řemeslu a jeho mnoha formám. Roku 2010 jsem úspěšně odmaturoval na Střední odborné škole v Luhačovicích obor umělecká řezba a v prvních ročnících také absolvoval truhlářské práce. Hlavním mistrem mi byl zkušený řezbář Zdeněk Matyáš, který mi dal nesčetně mnoho užitečných rad a postupů o tomto uměleckém odvětví. V současné době studuji na vysoké škole a samozřejmě se snažím na sobě neustále pracovat a vycházet vstříct rozmanitým nápadům a přáním jednotlivých lidí.